Objętościowe pompy infuzyjne

P100, P200, P300

Objętościowe pompy infuzyjne 

Model P100

 

Podstawowy model, który umożliwia tylko infuzję ciągłą w jednostce mL/h 

Możliwość wyliczenia szybkości infuzji dozowania na podstawie objętości i czasu 

Czas uruchomienia infuzji wraz z instalacją zestawu infuzyjnego zajmuje zaledwie kilka  

  sekund

 

Model P200

 

Oferuje możliwości modelu P100 

+ Umożliwia programowanie wlewu infuzji we wszystkich dostępnych jednostkach, takich jak: g, mg, µg, ng, mL, L, kJ, J, kcal, cal, mol, mmol, kIE, IE, mIE, kIU, IU, mIU, Eq, mEq, µEq / --, kg, m²/ min, h, 24h 

+ Dostępne typy infuzji: ciągła, okresowa, profilowa (do 24 kroków) i TPN 

 

Model P300

 

Oferuje możliwości modelu P200 

+ Umożliwia wprowadzenie jednej biblioteki leków dla całęgo szpitala, o pojemności całkowitej do 5000 procedur dozowania. Biblioteka może być podzielona na maksymalnie 40 oddziałów (CCA) zawierających do 500 leków oraz posiadać zdefiniowanych do 40 kategorii 

Każda procedura dozowania może obejmować do 10 predefiniowanych i 1 definiowalnej koncentracji. W bibliotece mogą być ustawione miękkie i twarde limity dla poszczególnych parametrów

+ Szereg innych funkcji zwiększających bezpieczeństwo infuzji 

 

Model P300PCA/PCEA

 

Oferuje możliwości modelu P300 

+ Pompa przeznaczona do walki z bólem, wyposażona w przycisk pacjenta, który uruchamia podaż zaprogramowanej dawki leku 

 

Model P300TCI/TIVA

 

Oferuje możliwości modelu P300 

+ Pompa przeznaczona do zastosowań anestozjologicznych, z wbudowanymi modelami farmakokinetycznymi leków 

Podstawowe funkcje

 

Wszystkie modele naszych pomp obsługiwane są w ten sam sposób (z uwzględnieniem różnic między modelami) i posiadają szereg wspólnych cech:

 

Duży i kolorowy wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości i kontraście, zapewniający doskonałą widoczność z daleka i pod dużymi kątami 

Proste programowanie i łatwa obsługa. Rozwiązania w postaci ekranu dotykowego, klawiatury alfanumerycznej oraz menu kontekstowego umożliwiają szybkie i bezpieczne wprowadzenie zmian parametrów bez przerywania infuzji 

Infuzja w różnych jednostkach (P200, P300): ng, µg, mg, g, µEg, mEg, Eg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ. Jednostka/kg, lb, in², m²/ min, h, 24h 

Blokada danych. Zaprogramowane parametry mogą być chronione hasłem dostępu. Dodatkowo rozbudowany system funkcji ochrony, pozwalający zabezpieczać dostęp do wybranych funkcji pompy, takich jak start infuzji, start bolusa, zmiana progów okluzji, wyłączenie pompy 

Bolus automatyczny i manualny. Możliwość programowania dawki, czasu lub szybkości podaży 

Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego. Po wykryciu okluzji pompa automatycznie obniża ciśnienie w drenie i zmniejsza do minimum ilość zgromadzonego w nim leku 

12 poziomów ciśnienia okluzji. Możliwość zmiany progu w czasie trwania infuzji. Wskaźnik ciśnienia widoczny na wyświetlaczu 

Rozbudowany system alarmów. Pozwala na regulację głośności i wybór typu dźwięku. Tryb nocny z możliwością ustawienia przyciszonego dźwięku i zmniejszonej jasności wyświetlacza 

Rejestr zdarzeń. Umożliwia zapisanie pełnej historii infuzji (parametry, czynności operatorskie oraz alarmy wraz z datą i godziną wystąpienia). Zapisana informacja może być przeglądana zarówno w pompie jak i na komputerze PC 

Biblioteka leków (P300) 

 

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

Dział Sprzedaży

Tel. +48604560165

E-mail: sprzedaz@medima.pl

Dział Serwisu

Tel./Fax. +48 22 313 22 57

E-mail: serwis@medima.pl

MEDIMA Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 200

02-486 Warszawa

NIP: 522 - 270 - 98 - 42

KRS: 0000201189

Pompy infuzyjne należą do grupy sprzętu medycznego, którego skuteczność działania decyduje w znaczącym stopniu o bezpieczeństwie procedur medycznych.

   

Medima przykłada wielką wagę do bezpieczeństwa użytkowania swoich produktów, zarówno w aspekcie niezawodności i prostoty obsługi, jak i uszkodzeń / wad sprzętu.

 

Objetościowe pompy infuzyjne wyróżniają się następującymi cechami:

 

Duży, kolorowy wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości i kontraście, pozwala obserwować stan infuzji nawet z dużej odległości i pod dużymi kątami. Przemyślane rozplanowanie treści wyświetlacza oraz dobrana kolorystyka zwiększają czytelność wyświetlanych informacji. 

 

Interfejs użytkownika został oparty o ekran dotykowy oraz klawiaturę alfanumeryczną. Oba funkcjonalne rozwiązania zapewniają najszybszy i wyjątkowo intuicyjny sposób obsługi pomp. Dodatkowo dzięki zastosowaniu menu kontekstowego, wszystkie najważniejsze funkcje dostępne są bezpośrednio po dotknięciu wyświetlanych obiektów na ekranie i nie wymagają przeszukiwania długich i nieintuicyjnych list w menu.

 

Automatyczny system instalacji zestawu infuzyjnego w pompach objętościowych zdecydowanie ułatwia i skraca czas obsługi naszych pomp. Ryzyko niekontrolowanej infuzji grawitacyjnej w wyniku nieprawidłowej instalacji zestawu jest całkowicie wyeliminowane. Dodatkowo pompy Medima wykonują testy poprawnego działania w każdej prowadzonej infuzji.

 

Wyjątkowa równomierność infuzji pomp objętościowych gwarantuje skuteczność wszędzie tam, gdzie liczy się duża stabilność infuzji przy małych szybkościach dozowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku podaży leków o krótkim czasie rozkładu oraz w infuzji małych dawek leków w długim okresie czasu (neonatologia).

 

Instalowana w pompach biblioteka leków, umożliwiająca podział do 40 oddziałów (CCA - Clinical Care Units), do 40 kategorii leków oraz do 5000 procedur dozowania leków, zapewnia zastosowanie jednej biblioteki leków dla całego szpitala. Jej instalacja w pompach odbywa się w sposób automatyczny, niezauważalny dla użytkowników, bez konieczności wstrzymywania infuzji. Dodatkowe rozwiązania biblioteki leków gwarantujące spełnienie oczekiwań największych i najbardziej wymagających ośrodków medycznych, wiążą się m.in. z limitami miękkimi, twardymi, min i max, notatkami doradczymi oraz dodatkowymi parametrami zwiększającymi bezpieczeństwo infuzji.

 

Integracja to w obecnej chwili wymóg stawiany wszystkim praktycznie grupom sprzętu medycznego. Nasze pompy, zamocowane w stacjach dokujących, łączą się automatycznie z sieciowym systemem MedimaNet, zapewniając możliwość podglądu i archiwizacji prowadzonych infuzji oraz połączenie z szpitalnymi bazami danych (HIS/PDMS). Zapewniają również współpracę z wyspecjalizowanymi modułami oprogramowania, takimi jak Medima Drug Editor, Medima Configurator, Medima Service & Maintenance, które dopełniają funkcjonalnie systemowe rozwiązania infuzyjne Medima.

 
X
Password:
Wrong password.