Oprogramowanie medyczne

Dostęp do informacji oraz możliwości jej analizy stanowi integralną część medycznych systemów infuzyjnych Medima.

Celem nadrzędnym jest poprawa bezpieczeństwa procedur medycznych a w szczególności ograniczenie incydentów związanych z infuzją leków i płynów.

Medima User Toolbox

Z badań nad bezpieczeństwem infuzji wynika, że wprowadzenie bibliotek leków w pompach infuzyjnych ma zasadniczy wpływ na ograniczenie ilości wypadków przedawkowania leków. Powodów jest wiele:

 

Uzgodnione, sprawdzone i wpisane do pompy procedury dozowania ograniczają możliwości popełnienia błędu. Choć wartości parametrów dozowania można modyfikować przed każdą infuzją to użytkownik ma bezpieczny wzorzec podaży wybranego leku.

 

Zastosowanie limitów wartości dla wszystkich lub najważniejszych parametrów infuzji, ogranicza zakres ich modyfikacji, znacznie zwiększając bezpieczeństwo podaży leków. Limity miękkie (soft limits) ostrzegają

o przekroczeniu wartości zalecanych, jednak nie ograniczają możliwości wprowadzania zmian. Limity twarde (hard limits) blokują możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu.

 

Na wyświetlaczu pompy widoczna jest nazwa podawanego leku co w przypadku dużych zestawów infuzyjnych ułatwia identyfikację pompy. W znacznym stopniu eliminuje przypadki pomylenia pomp przy podaży bolusa, zmianie parametrów dozowania czy też wymianie strzykawki z lekiem.

 

Procedury dozowania leków można wpisać z pulpitu pompy. Jednak najwygodniejszy sposób tworzenia biblioteki leków zapewnia program Medima Drug Editor, przeznaczony do pracy w środowisku "Windows". Pozwala on na tworzenie zarówno najprostszych jak i bardzo rozbudowanych procedur dozowania, w pełni wykorzystujących możliwości pomp. Jest to bardzo wygodne i proste w obsłudze narzędzie, zapewniające archiwizację kolejnych wersji bibliotek oraz bezpieczne wgrywanie procedur dozowania do wszystkich pomp oddziału.

Program Medima Drug Editor dostępny jest w dwóch wersjach:

 

• Jako element oprogramowania sieciowego MedimaNet; umożliwia automatyczne rozpowszechnianie zatwierdzonych procedur dozowania leków do wszystkich pomp oddziału,

  znajdujących się w stacjach dokujących.

 

• Wersja lokalna, do zainstalowania na dowolnym komputerze; w takim przypadku utworzoną bibliotekę leków należy wpisać osobno do każdej pompy, łącząc ją z komputerem.

  Rozwiązanie to zalecane jest wszędzie tam, gdzie nie ma dostępnej sieci LAN.

Program Medima History File dostępny jest w dwóch wersjach:

 

• Jako element oprogramowania sieciowego MedimaNet, archiwizującego wszystkie infuzje prowadzone

   na oddziale (szpitalu).

 

• Wersja lokalna, do zainstalowania na dowolnym komputerze; w takim przypadku odczyt danych o infuzji

  wymaga przyłączenia każdej pompy do komputera. Rozwiązanie to zalecane jest wszędzie tam, gdzie nie

  ma dostępnej sieci LAN.

 

Pompy Medima rejestrują w pamięci wszystkie czynności operatorskie oraz dane o przebiegu infuzji. Zgromadzone informacje przepisać można do komputera PC co ułatwia przeglądanie, archiwizację i analizę informacji o przeprowadzonych infuzjach. Program "Medima History File" umożliwia prezentację przebiegu infuzji w formie wykresu, tabeli parametrów dozowania oraz danych liczbowych (podana dawka i objętość, czas trwania infuzji, liczba bolusów itd.). Każda czynność użytkownika np. zmiana parametrów infuzji, próba lub przekroczenie limitów parametrów, podaż bolusa zostaną wyświetlone i opisane.

Medima History File

Medima Service Toolbox

Program Medima Configurator dostępny jest w dwóch wersjach:

 

• Jako element oprogramowania sieciowego MedimaNet, umożliwia automatyczne rozpowszechnianie

 zatwierdzonej konfiguracji do wszystkich pomp oddziału, znajdujących się w stacjach dokujących.

 

• Wersja lokalna, do zainstalowania na dowolnym komputerze; w takim przypadku zapis konfiguracji

 wymaga przyłączenia każdej pompy do komputera. Rozwiązanie to zalecane jest wszędzie tam, gdzie nie

 ma dostępnej sieci LAN.

 

Pompy Medima wyposażone są w bogaty zestaw funkcji umożliwiających dostosowanie ich do specyficznych wymagań użytkowników. Konfigurację można wpisać z pulpitu pompy, jednak wygodniej jest posłużyć się programem Medima Configurator. Program ten ułatwia wybór właściwych opcji oraz zapewnia bezpieczne wgranie konfiguracji do wszystkich pomp oddziału. Pozwala również zarchiwizować konfigurację na dysku komputera.

Medima oferuje medyczne systemy infuzyjne złożone z wzajemnie kompatybilnych modułów, które za pośrednictwem sieci LAN łączy w całość MedimaNet. Na każdym komputerze oddziału podłączonym do LAN (np. w pokoju lekarzy) korzystać można z następujących funkcji:

 

• wizualizować bieżącą infuzję wybranego pacjenta,

 

• przeglądać infuzje historyczne,

 

• przeglądać, tworzyć, archiwizować i rozpowszechniać bezpieczne biblioteki leków (procedury dozowania

  leków),

 

• otrzymywać raporty poprawiające bezpieczeństwo procedur medycznych *

 

• nadzorować realizację zleceń infuzji *

 

MedimaNet zapewnia również przekazywanie informacji o prowadzonych infuzjach do PDMS *

MedimaNet

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

Dział Sprzedaży 

Tel. +48 22 313 22 50, E-mail: sprzedaz@medima.com.pl

Dział Serwisu 

Tel./Fax. +48 22 313 22 57, E-mail: serwis@medima.com.pl

MEDIMA Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 200

02-486 Warszawa

NIP: 522 - 270 - 98 - 42

KRS: 0000201189

Medima Drug Editor (Medication Safety Software)

Medima Configurator

 
X
Password:
Wrong password.